ฝ่ายอักษะเคลื่อนทัพ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ในกรุงปารีส ถ่ายกับอัลแบร์ท ชเปียร์ และอาร์โน เบรเกอร์

ฝ่ายอักษะเคลื่อนทัพ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ในกรุงปารี…