กองทหารสยาม ในดินแดนเยอรมนี

กองทหารสยาม ในดินแดนเยอรมนี

กองทหารสยาม สงครามโลกครั้งที่ 1 เกิดขึ้นในรัชกาลที่ 6 ในปี พ.ศ. 2457 เมื่อสยามเป็นกลาง จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2460 สยามได้ประกาศสงครามกับเยอรมนีและออสเตรีย-ฮังการี และส่งกำลังทหาร 1,284 นายไปช่วยต่อสู้ รวมทั้งนายพลและนายพล เข้าร่วมกับนักเรียนไทยประมาณ 400 คนจากประเทศอื่นๆ รวมประมาณ 1,600 นายทหารอาสาสมัคร

อาสาสมัครออกเดินทางในปี 2461 ไปยังฝรั่งเศสภายใต้คำสั่งของนายพล Petin ซึ่งในเวลานั้นทำหน้าที่เป็นนายพลฝ่ายสัมพันธมิตร มีการดำเนินงานในดินแดนฝรั่งเศสและเบลเยี่ยมโดยเข้าร่วมกับญี่ปุ่นและอังกฤษ การยึดแนวข้าศึกในดินแดนเยอรมันส่งผลให้ทหารเสียชีวิตระหว่างการสู้รบ

หลังสงครามสยามได้ขอให้แก้ไขสนธิสัญญาที่มีอยู่กับหลายประเทศ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น อเมริกา เยอรมนี เป็นต้น โดยแก้ไขสนธิสัญญาเดิมว่าสยามเสียเปรียบเพื่อผลประโยชน์ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ สยามยังได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง สันนิบาตชาติก็เช่นกัน

ผลที่ กองทหารสยาม ได้รับจากการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนั้น มีความสำคัญดังนี้

  • เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติยศของประเทศ
  • ได้รับเกียรติเข้าร่วมสนธิสัญญาแวร์ซาย
  • เมื่อสงครามสันติภาพได้รับเชิญให้เป็นสมาชิกความคิดริเริ่มของสันนิบาตชาติ เป็นหลักประกันความเป็นอิสระและความมั่นคงของประเทศ
  • ได้สำเร็จในการแก้ไขสัญญาที่ทำกับต่างประเทศตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 โดยยกเลิกสัญญาต่างๆ ที่ไทยทำกับเยอรมนีและออสเตรีย-ฮังการี และทำสัญญาใหม่กับต่างประเทศเพื่อเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายไทยมากขึ้น
  • ได้ยึดทรัพย์จากเชลย
  • เปลี่ยนธงประจำชาติจากธงช้างเผือกเป็นธงไตรรงค์เพื่อใช้ในกองทัพไทยที่เข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
  • การสร้างอนุสาวรีย์เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ได้แก่ อนุสาวรีย์อาสา วงเวียน 22 กรกฎาคม สมาคมสหายสงคราม เป็นต้น
  • มีการจัดการทางทหารของยุโรป และเริ่มก่อตั้งกรมอากาศยานขึ้นเป็นครั้งแรก ในสังกัดกองทัพบก และต่อมาได้พัฒนามาเป็นกองทัพอากาศในปัจจุบัน

รายชื่อทหารผ่านศึกคนสุดท้ายในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง

นี่คือ รายชื่อทหารผ่านศึกคนสุดท้ายในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ที่เสียชีวิตแบ่งตามประเทศ บุคคลที่มีชีวิตรอดในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง (28 กรกฎาคม 1914 – 11 พฤศจิกายน 1918) คนสุดท้ายคือ Florence Green, เป็นพลเมืองจาก จักรวรรดิบริติช ชึ่งอยู่ใน ฝ่ายสัมพันธมิตร เธอเสียชีวิตในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2012 ด้วยอายุ 110 ปี ส่วนทหารเรือที่ร่วมรบคนสุดท้ายคือ Claude Choules เขาสังกัด กองทัพเรือสหราชอาณาจักร (ต่อมาคือ กองทัพเรือออสเตรเลีย)

เขาเสียชีวิตในวันที่ 5 พฤษภาคม 2011 ด้วยอายุ 110 ปี ส่วนทหารที่ร่วมรบใน สนามเพลาะ คนสุดท้ายคือ Harry Patch (กองทัพสหราชอาณาจักร) เขาเสียชีวิตในวันที่ 25 กรกฎาคม 2009 ด้วยอายุ 111 ปี และทหารผ่านศึกในฝ่ายมหาอำนาจกลาง ที่รอตชีวิดคนสุดท้ายคือ Franz Künstler จาก จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี เขาเสียชีวิตในวันที่ 27 พฤษภาคม 2008 ด้วยอายุ 107 ปี
จากข้อมูลของสารานุกรมบริตานิกา พบว่ามีทหารร่วมรบในสงครามรวม 65,038,810 นาย และมีทหารเสียชีวิตไป 9,750,103 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง

 

บทความก่อนหน้านี้ : ความทันสมัยทางเทคโนโลยี นาวิก 

Shopping cart

close