การวางแผนทางการเงินในครอบครัว

เมื่อการแต่งงานผ่านพ้นไป การใช้ชีวิตคู่อย่างแท้จริงก็จะเริ่มต้นขึ้น นอกจากวิถีปฏิบัติที่คู่สามีภรรยาจะต้องปรับจูนเข้าหากันแล้ว ทัศนคติทางการเงินก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ต้องพูดคุยและตกลงกันให้เข้าใจ เพื่อให้การบริหารการเงินในครอบครัวเป็นไปด้วยความราบรื่น รอบคอบ และรัดกุม ไร้ปัญหาที่อาจตามมาในภายหลัง สิ่งแรกที่ควรพูดคุยกันอย่างเปิดใจ คือ สถานภาพทางการเงินในปัจจุบันของทั้งคู่ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินได้ชัดเจน และวางแผนทางการเงินให้สอดคล้องกับรายรับ รายจ่าย ที่ไม่เท่ากันในแต่ละครอบครัว เช่น รายได้ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายรายเดือน ภาระหนี้สิน จากนั้นจึงเริ่มวางแผนการเงิน บางครอบครัวอาจตกลงที่จะใช้กระเป๋าเดียวกันโดยให้คนใดคนหนึ่งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและ จัดสรรปันส่วนด้วยตนเอง ซึ่งข้อดีของกรณีนี้คือผู้ที่รับผิดชอบสามารถตัดสินใจได้เอง แต่ยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาความไม่เท่าเทียมกัน ส่วนบางครอบครัวอาจตัดสินใจแยกกระเป๋ากัน ทำให้มีอิสระในการใช้เงินมากกว่า ซึ่งหากใช้เพลินเกินตัวก็อาจเกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงินตามมาได้ โดยส่วนมากคู่รักที่หารายได้เข้าบ้านทั้งคู่แบบในปัจจุบัน มักวางแผนทางการเงินในครอบครัวด้วยการแยกกระเป๋ากันใช้จ่าย แต่แบ่งเงินบางส่วนไว้เป็นเงินกองกลาง” นับเป็นทางเลือกที่ลงตัวที่สุดสำหรับหนุ่มสาวยุคใหม่ โดยการสร้างบัญชีเพื่อแบ่งเงินสำหรับค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ๆ เอาไว้ให้พร้อม 1. บัญชีเงินออมและเงินสำรองยามฉุกเฉิน การมีเงินออมและเงินสำรอง ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกในครอบครัวว่าจะมีหลักประกันเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น การเจ็บป่วยแบบกะทันหัน หรืออุบัติเหตุ ซึ่งทำให้ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ดังนั้นคู่สามีภรรยาจึงควรสำรองเงินส่วนนี้ไว้ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สามารถเบิกถอนได้สะดวก แต่หากไม่มีเหตุฉุกเฉินใด ๆ…