กองพันทหารม้าที่ 9 ของกองทัพไทย

กองพันทหารม้าที่ 9 ของกองทัพไทย

กองพันทหารม้าที่ 9 ของพลทหารราบที่ 4 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2497 เป็นหน่วยขึ้นการบังคับบัญชาของกองพลน้อยทหารม้ามีที่ตั้งขั้นต้นนักแผนกวิชาการสื่อสาร โรงเรียนยานเกราะบางกระบือ จังหวัดพระนคร ครั้งเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2498 ได้ส่งกำลังพลส่วนหนึ่งเข้าที่ตั่ง ณ บ้านหนองพระแล ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

จนกระทั่งเดือน มีนาคม พ.ศ. 2499 กำลังพลส่วนที่เหลือพร้อมยุทโธปกรณ์ทั้งหมดจึงได้เคลื่อนย้ายเข้าที่ตั้ง ณ บ้านหนองพระแล ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ และโอนการบังคับบัญชาจากกองพลน้อยทหารม้าไปขึ้นกับกองทัพที่3 ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2499 และขึ้นการบังคับบัญชากับกองพลที่ 4 ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนเป็นกองพลทหารราบที่ 4 จนมาถึงปัจจุบันเป็นกองพลทหารม้าที่ 9

เนื้อหาของข่าว

วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 ย้ายที่ตั่งจากค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ไปเข้าที่แต่งตั้งใหม่ ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2530 กองพลทหารราบที่ 4 ได้ให้กองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่ 4 พ้นการบังคับบัญชากองพันทหารม้าที่ 9

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2530 ให้เป็นหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 4 ปี พ.ศ. 2560 กองพันทหารม้าที่ 9 ได้เปลี่ยนนำหน่วย จากกองพันทหารม้าที่ 9 เป็นกองพันทหารม้าที่ 9 กองพลทหารราบที่ 4 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 การเปลี่ยนแปลงด้านยุทโธปกรณ์เมื่อจัดตั้งหน่วยครั้งแรก กองพันทหารม้าที่ 9 มียุทโธปกรณ์ของหน่วยคือรถถังเบา M24 ครบตามอัตราของหน่วยและในปี 2507 หน่วยเริ่มได้รับรถถังเบา M47 มาทดแทน รถถังเบา M24 จนกระทั่งปี พ.ศ.2510

จึงได้รับ รถถังเบา M41 ครบตามอัตราของหน่อย ปี 2524 ได้มอบ รถถังเบา M41 ทั้งหมดได้มอบให้กับ กองพันทหารม้าที่ 17 เพื่อเปลี่ยนมาใช้ รถถังเบา 21 สกอร์เปี้ยน ต่อไปได้รับโอนรถถัง M41 คืนจากกองพันทหารม้าที่ 17 กับมาใช้ตามเดิม เมื่อ 25 มกราคม พ.ศ. 2496 หน่วยได้รับราชทานธงชัยเฉลิมพล จากในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ บริเวณท้องสนามหลวง

และเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2501 เวลา 15 นาฬิกา 30 นาที ในหลวงรัชกาลที่ 9 และ มหาราชินีในรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมหน่วยกองพันทหารม้าที่9 ณ บ้านหนองพระแล ถือเป็นเกียรติประวัติอันสูงยิ่งของกองพันทหารม้าที่ 9 ที่ล้นเกล้าล้นกระหม่อมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จทรงเยี่ยมหน่วยเป็นที่ปลาบปลื้มปิติของกำลังพลทุกนาย

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ทรงพระราชดำเนินทอดพระเนตรในโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อเกษตรอินทรีย์กองทัพภาคที่ 3 และทรงปลูกข้าวพระราชทานแบบนายโยนของกองพันทหารม้าที่ 9 และเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ทรงพระราชดำเนินปฏิบัติการเดินตามรอยเท้าพ่อ

ซึ่งในการเสด็จครั้งนี้ได้มาทำการตรวจเยี่ยมติดตามผลงานตามโครงการที่ผ่านมาซึ่งเป็นนับว่าเป็นความกรุณาอย่างล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้แก่กำลังพลและครอบครัวกองพันทหารม้าที่ 9 กองพลทหารราบที่ 4

ก่อนหน้า : สงครามเวียดนาม 2 ลาวถูกเวียดนามเหนือรุกรานตั้งแต่ต้น

Shopping cart

close