ที่มาของชาวยิว ในประเทศไทย ประวัติชาวยิวก่อนสมัยพระเยซูสูติชนชาติ

ที่มาของชาวยิว ในประเทศไทย

ที่มาของชาวยิว ในประเทศไทย ประวัติชาวยิวก่อนสมัยพระเยซูสูติชนชาติอยู่ในสมัยโบราณฮิบรูซึ่งคนผิวขาวเผ่าเซมิติกสาขาหนึ่งมีอาชีพร่อนเร่เลี้ยงสัตว์แห่งทะเลทรายอลาเบียเคยอพยพทางตอนล่างของลุ่มแม่น้ำยูเอสติส อยู่ระยะหนึ่งจนถิ่นที่เกิดการอพยพไปอยู่เกิดความแห้งแล้งจึงพากันอพยพต่อไปพวกหนึ่งเข้าไปอาศัยอยู่ในดินแดนที่เรียกว่า ปาเลสไตน์ อีกพวกหนึ่งไปอาศัยอยู่ประเทศ อียิปต์ เมื่อประมาณ 1400 ปี ก่อนคริสตกาล ดินแดนที่เรียกว่า ปาเลสไตน์

ซึ่งฮิบรูพวกหนึ่งอพยพไปอาศัยอยู่ในครั้งนั้นมีเนื้อที่ประมาณ 25000 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น ตั้งอยู่บนฝั่งทะเล เมดิเตอร์เรเนียน ทิศเหนือจรดประเทศซีเรียทิศใต้จรดประเทศอียิปต์ทิศตะวันออกจรดแม่น้ำจอร์แดนทิศตะวัตกจรดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เมื่อผู้ฮิบรูอพยพมาสู่ดินแดนนี้ใหม่ๆบริเวณดังกล่าว เป็นอณาจักรของพวกที่เจริญที่ตั้งถิ่นฐานอยู่มาก่อนช้านานแล้ว

เนื้อหาของข่าว

พวกเคนาไนซ์เป็นชนเผ่าเซมิติกอีกสาขาหนึ่งซึ่งเจริญขึ้นเพราะได้รับอารยธรรมจาก อียิปต์ และ บาบีโรเนียสามารถสร้างบ้านเมืองใหญ่โตที่มีป้อมปราการล้อมรอบเรียกว่า นครเยรูซาเร็ม พวกฮิบรู ที่อพยพเข้ามาภายหลังต้องอาศัยพวก เคนาไนซ์ อยู่นอกกำแพงเมือง พวก เคนาไนซ์ซึ่งเป็นเจ้าของถิ่นเดิมเรียกผู้อพยพมาอยู่ใหม่ว่า ฮิบรู แปลว่า พวกข้างนู้น

ต่อมาพวกฮิบรูเริ่มเจริญขึ้นเพราะได้รับขนบประเพณีและอารยธรรมจากพวกเคนาไนซ์ได้เข้าไปประปนกับเจ้าของถิ่นเดิมจนกลายเป็นพวกเดียวกันระยะนี้พวกฮิบรูมีความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันแบ่งออกได้ 2 ประเภทเป็น ฝั่งที่อยู่ทางเหนือใกล้ชิดพวกเคนาไนซ์มากมีขนบประเพณีและวิธีการดำเนินชีวิตเช่นเดียวกับพวก เคนาไนซ์

ส่วนพวกที่อยู่ทางใต้ยังคงร่อนเร่เลี้ยงสัตว์ใช้ชีวิตแบบเดิมและรักษาขนบธรรมเนียมเดิมอย่างเหนียวแน่นสังคมของพวกฮิบรูด้านการปกครองสมัยที่ยังร่อเร่พเนจรกันอยู่เป็นกลุ่มๆ มีหัวหน้าใหญ่เป็นผู้นำ พาทิกอาร์ต แปลว่าพ่อหมู่เป็นผู้ควบคุม มีอำนาจเหนือคนและทรัพย์สินของลูกหมู่ทุกคน

และทำหน้าที่เป็นทั้งผู้นำการเดินทางและแม่ทัพตุลาการผู้สอนศิลธรรมจรรยาและเป็นตัวแทนพระผู้เป็นเจ้าเบื้องบนด้านศาสนา พ่อหมู่อธิบายว่าตนทำทุกอย่างตามที่พระบัญชาพระผู้เป็นเจ้าการที่ลูกหมู่ผู้ใดจะได้รับทุกข์สุขขึ้นอยู่กับการกระทำของพวกเขาเองถ้าเขาเหล่านั้นเชื่อมั่นในพระเจ้าและกระทำความดี

พระเจ้าก็จะบันดาลให้พบกับดินแดนที่อุดมสมบูรณ์และอยู่อย่างเป็นสุขถ้าไม่เชื่อในพระเจ้าและประพฤติชั่วกันมากๆพระเจ้าก็จะทรงลงโทษและจะได้รับทุก ขเวทนา เมื่อสิ้นบุญโจเซฟแล้วฟาโรห์องค์ต่อมาได้เกิดความไม่ไว้วางใจเกรงว่าพวกฮิบรูจะเป็นภัยต่อการมั่นคงของประเทศ

จึงแยกฮิบรูให้ไปอยู่ร่วมกลุ่มกันต่างหากของพวกของตนลดฐานะลงเป็นทาสและเกณฑ์แรงงานไปใช้ในการก่อสร้างพีระมิดจะเห็นได้ว่า ชาวยิว หรือ ชาวฮิบรู เอารัดเอาเปรียบมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว สาเหตุที่เกิดการเอาเปรียบกันมาจาก พวกฮิบรูยิ่งได้รับความทุกข์ยากลำบาก

สรุป ที่มาของชาวยิว
ปริมาณประชากรกับยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างรวดเร็วจนฟาโรห์ได้ออกคำสั่งประหารชีวิตเด็กที่เกิดใหม่เป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามครั้งนั้นปรากฏว่าทารกชาวฮิบรูผู้หนึ่งรอดตายจากการประหารเพราะ มารดานำเด็กใส่แพรลอยน้ำทารกนั้นเป็นเด็กชาย เจ้าหญิงอียิปต์พบเข้าจึงนำไปอุปการะและคนอายุ 50 ปี ขึ้นไปก็ตายกันหมดเหลือแต่เด็กรุ่นหลังๆที่อยู่กัน

ก่อนหน้า : กองพันทหารม้าที่ 9 ของกองทัพไทย

Shopping cart

close